Targi Mamaville – Regulamin konkursu


Wraz z organizatorami Targów Mamaville  zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie „100pociech na Mamaville”. Choć wszystkie  jesteśmy dorosłe, to jednak lubimy tego gościa w czerwonym, który co roku uszczęśliwia nasze dzieci, partnerów i czyści nam kieszenie 😉

Do rozdania mamy aż 12 gwarantowanych miejsc na warsztatach podczas Targów Mamaville!

Żeby wziąć udział w konkursie:

1. Weź udział w wydarzeniu:  https://web.facebook.com/events/164531793889154/

2. Udostępnij publicznie grafikę konkursową:

3.W komentarzu  Odpowiedz na pytanie: 

Za co lubisz świętego Mikołaja?
Nie zapomnij dopisać, które warsztaty Cię interesują.

Termin umieszczania komentarzy – czwartek. 03.12.2015, rozwiązanie konkursu – 04.12.2015

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „100pociech na Mamaville”  i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest blog 100pociech.com

3. Nagrody w postaci wejściówek na warsztaty zapewnia Mamaville Studio, ul. Wejnerta 17a Warszawa.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym 100pociech.com.

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30 listopada 2015 roku, w momencie jego ogłoszenia na kanale społecznościowym 100pociech.com  i obowiązuje do 3 grudnia 2015 r.(do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wzięła udział w wydarzeniu Targi Mamaville  na Facebooku (adres   https://web.facebook.com/events/164531793889154/).  Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w konkursie musi umieścić komentarz zawierający odpowiedź na pytanie „Za co lubisz świętego Mikołaja?”  w odpowiedzi na post informujący o konkursie na stronie Facebook-owej 100pociech.com w terminie do 3 grudnia (do godz. 23:59:59)

d) Każdy Uczestnik Konkursu może opublikować maksymalnie jedną odpowiedź.

§ 3

NAGRODY i ZASADY UCZESTNICTWA

1. Nagrodami w Konkursie jest 12 wejściówek na warsztaty organizowane w trakcie Targów Mamaville vol.7 w dniu 5 grudnia 2015 roku.

W tym:

„Mały buntownik, nadąsana księżniczka – uwaga, moje dziecko się złości” – 3 pojedyncze wejściówki

„Sen dzieci na urlopie i w trakcie świąt – jak mieć świetną zabawę z Maluchem
i go nie przemęczyć?”  – 3 pojedyncze wejściówki

„Początki i nauka chustonoszenia” – dwie wejściówki (dla pary)

Musical Babies  dla dzieci w wieku 6 m-cy – 1, 5 roku – dwie pojedyncze wejściówki
Musical Babies  dla dzieci w wieku 1, 5 roku – 3 latka – dwie pojedyncze wejściówki

 

2.  Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który opublikuje odpowiedź na pytanie w terminie do 3 grudnia 2015 roku (do godziny 23:59:59) i którą jury, składające się z przedstawicieli strony Organizatora oraz 100pociech.com, uzna za ciekawą, zabawną, niebanalną, oryginalną.

3. Autor zwycięskiej historii wyraża zgodę na bezterminowe używanie i rozpowszechnianie jej treści w Internecie przez Organizatora, w tym w szczególności w mediach społecznościowych (Facebook: Mamaville, 100pociech.com).

5.Lista zdobywców nagrody zostanie opublikowana na Fcebooku i stronie internetowej 100pociech.com

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien potwierdzić chęć udziału w warsztatach pocztą elektroniczną na adres 100pociech.blog@gmail.com 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do wpisania na listę uczestników warsztatów.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z przyznaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.100pociech.com